RedSys ve státní správě

Spolu s přípravami na vstup České republiky do Evropské unie jsou kladeny zvýšené nároky i na informovanost občanů orgány státní správy a samosprávy. Jedním z velice účinných a veřejně dostupných kanálů, kde se tyto informace dají publikovat, je bezesporu síť Internet. Redakční systém RedSys může být využit jako nejjednodušší, nejefektivnější a nejméně nákladná alternativa pro zajištění přístupu občanů k veřejným informacím.

Jednoduchost
Systém má uživatelsky velmi příjemné rozhraní, které umožní zveřejňovat články, vyhlášky, směrnice, oznámení a spousty dalších informací všem pracovníkům státní správy bez většího nároku na jejich znalosti a zkušenosti s výpočetní technikou a internetovými technologiemi. Podobným způsobem, jakým dnes pracují se standardním kancelářským softwarem (MS Word, MS Excel apod.), mohou připravovat a publikovat informace přímo na příslušném internetovém serveru. Systém sám se postará o jejich správné umístění v příslušné kategorii a to prakticky okamžitě.

Termínování
U každé publikované informace lze nastavit dobu, kdy se informace objeví na Internetu. Současně s tím může být nastavena i doba, kdy má být tato informace z Internetu stažena a zařazena do archivu zpráv. Podle zadaných termínů systém automaticky informace zařazuje i vyřazuje. Odpadá tak pravidelná, a vzhledem k množství dokumentů i pracná, kontrola aktuálnosti zveřejněných informací. Nastavení termínů lze podle potřeby změnit a operativně tak upravovat obsahovou stránku webu v souladu s potřebami úřadu.

Nízké pořizovací a provozní náklady
Vzhledem k tomu, že provoz systému RedSys není vázán na pořízení vlastního serveru, patří mezi nejméně nákladné redakční systémy vůbec. Z hlediska nákladovosti samotného provozu na straně pracovníků úřadu je významnou vlastností systému RedSys možnost spravovat dokumenty z prostředí některého ze zdarma dostupných internetových prohlížečů, jakými jsou například MS Internet Explorer nebo Netscape Navigator.
Copyright © 2001 ABC Systems, s.r.o., http://www.abcsys.cz
Powered by RedSys